עריכה לשונית


עריכה לשונית – לטקסט איכותי וקוהרנטי

התקשורת האלקטרונית בכללותה והאינטרנט בפרט הביאו לירידה מסויימת בערכה של המילה הכתובה מבחינה תחבירית ותקנית. עובדה זאת מביאה לקיומם של טקסטים ירודים ולא אחידים ברמתם, המוזילים את המטרה שלשמה נכתבו.
עריכה לשונית היא מונח מקצועי הכולל הגהה לשונית ותחבירית ההופכת את הטקסט לקוהרנטי מבחינת רמתו וניסוחו.

חברת אור-לי מספקת ללקוחותיה שירותי תמלול (לחקירות, להאזנות ולמסירת דוחות לבתי משפט), הדפסות וקלדנות ומשלבת עריכה לשונית - ניסוח מחודש והענקת פן מקצועי למלל
החברה מתמחה גם בביצוע עריכה לשונית, בין אם כפן נילווה לשאר פעילויותיה ובין אם כשירות בפני עצמו שנדרש עבור כל טקסט - בין אם שיווקי, מסחרי, ציבורי או אישי.
רמתו הגבוהה של הטקסט "נתפרת" לסגנונו ולמטרה עבורה נוצר מבלי לוותר על ייחודיותו ועל האמירה האישית שלו.

שירותי הגהה - כמה זה חשוב?

הגהה היא דבר חשוב שבו אנו יוצרים לא רק תיקון של שגיאות מסוימות אלא שאנו מקנים לכל טקסט את המראה המכובד בכדי שכל אחד יוכל להתרשם מהתוכן הרלוונטי שבו בצורה מושלמת.
שירותי הגהה ועריכה לשונית מסופקים ע"י אור-ולי בהתאם לטקסט בכדי לקבוע את רמת ההתערבות בו.
כך, מעבר לתיקון שגיאות כתיב או טעויות הקלדה, מתבצעות פעולות חשובות כמו פיסוק, האחדת סוג הגופן, רווחים בין פסקאות ובין מילים, והכול לפי כללי האקדמיה ללשון עברית. שירותי הגהה ועריכה לשונית המבוצעים על ידנו מביאים את הטקסט הסופי ואת המבנה שלו למצב שבו יכול כל אחד להבין בצורה המדויקת ומהירה ביותר את תוכנו.